user_mobilelogo

Wijziging basis zorgverzekering

Uiterlijk 19 november 2016 zullen alle zorgverzekeraars de nieuwe zorgpremies voor de zorgverzekering in 2017 bekendmaken. Dan kunt u dus de vergelijking maken voor de best passende dekking en premie voor 2017. Opzeggen uiterlijk 31-12-2016, aanvragen vóór 1-2-2017.

Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid, maar zal slechts op een klein gedeelte van de Nederlanders betrekking hebben. 

De volgende dekkingen worden toegevoegd aan het basisverzekering:

 • Operatie van het bovenooglid op grond van medische noodzaak, bijvoorbeeld bij een slap of verlamd oog.
 • Plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben
 • Besnijdenis op grond van medische noodzaak
 • 37 fysiotherapiebehandelingen voor patiënten met etalagebenen (pijn vanwege benauwde bloedvaten)
 • Kortdurend verblijf in een zorginstelling (eerstelijns verblijf) voor mensen die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld kort na ontslag uit het ziekenhuis
 • Kunsttanden worden vergoed tot aan 23 jaar (i.p.v. 18 jaar). Het gaat om jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen vanwege een ongeval.
 • Vergoedingen zonder eigen risico is uitgebreid
 • Het verplichte eigen risico blijft €385 euro
 • De vergoeding voor werelddekking – met een maximum tot aan het Nederlandse tarief – blijft ook volgend jaar onderdeel van de basisverzekering. In eerste instantie wilde minister Schippers de dekking in 2017 gaan beperken tot Europa om zo 20 miljoen euro per jaar te besparen.
 • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) om bij zwangere vrouwen te screen op het syndroom van Down, Edwards en Patau kan vanaf april 2017 door iedere zwangere vrouw worden afgenomen, ongeacht of er een wel of geen verhoogde kans is op één van de genoemde syndromen. De NIPT wordt dan deels vergoed middels een subsidieregeling. Wel betaalt de afnemer van de test een eigen bijdrage van 175 euro.

Zoals eerder aangegeven: 

 1. Kijk naar welke zorgkosten u maakt en dus goed gedekt moeten worden uit de aanvullende verzekering.
 2. Kijk naar de aanvullende dekking die u wenselijk vindt
 3. Vergelijking op premie en soort polis (restitutie/natura/budget of combinaties)

Het blijft lastig om een vergelijking te maken, maar wij proberen zo goed mogelijk de keuzemogelijkheden voor u weer te geven. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.


 

Waterdekmos 3 - 2811 GS - Reeuwijk

+31 (0) 182-604603 - info@duurstede.net