user_mobilelogo

U heeft een lijfrente, maar wat kunt u daar nu eigenlijk mee?

De meeste mensen bouwen pensioen op via hun werkgever, maar daarnaast wordt er ook vaak aanvullend pensioen opgebouwd via een lijfrente. Voor veel werknemers, maar ook voor zelfstandigen is dit een belangrijke voorziening. Wat krijgt u nu uiteindelijk als uitkering? Kunt u met een lijfrente ook eerder met pensioen? 

 

De overheid verandert de regelgeving hiervan regelmatig, dus laat u vooral goed voorlichten over de mogelijkheden van uw lijfrente. 

Belangrijke aandachtspunten voordat u een keuze maakt:

  • In welke periode is uw lijfrentepolis of lijfrenterekening afgesloten?
  • Uit welke mogelijkheden kunt u dan kiezen?
  • Welke producten passen dan daarbij?

Daarnaast krijgt u ook te maken met de verschillen tussen een lijfrenteverzekering of een lijfrenterekening. 

Lijfrente verzekering Bancaire lijfrente (sinds 2008)
Bij overlijden komt de overlijdensrisicodekking toe aan de begunstigden. Door de begunstigden te kiezen kan aan successieplanning worden gedaan. Bij overlijden komt het saldo op de spaar- of beleggingsrekening toe aan de erfgenamen. Successieplanning zal via het testament moeten gebeuren.

Bij een lijfrenteverzekering kan gekozen worden voor levenslange uitkering. Dit houdt in dat werkelijk tot het overlijden een uitkering ontvangen kan worden. 

Het lang leven risico ligt dus bij de maatschappij.

Bij een bancaire lijfrente is een levenslange uitkering niet mogelijk. Er dient altijd een einddatum bepaald te worden. Op het moment dat er geen saldo meer op de rekening staat, wordt er niet meer uitgekeerd. 

Het lang leven risico ligt dus bij de klant.

Indien de verzekerde komt te overlijden en er geen nabestaandenlijfrente bedongen zijn (bv de langstlevende), dan eindigt de uitkering. Het kapitaal valt dan toe aan de maatschappij. Om dit kapitaalverlies te voorkomen, dient een contraverzekering (bv op de kinderen) te worden gesloten. Indien de verzekerde komt te overlijden gaan de uitkeringen gewoon door. Die komen dan toe aan de erfgenamen.
De gekozen uitkeringsfase moet minimaal zo lang zijn dat er statistisch gezien een overlijdenskans van minimaal 1% aanwezig is. De minimale uitkeringsfase (looptijd) bedraagt 5 jaar.
Mocht de verzekeringsnemer failliet gaan, da nvalt een lijfretenverzekering in principe buiten een faillissement Mocht de rekeninghouder failliet gaan, dan valt een bancaire lijfrente in principe binnen een faillissement
Mocht de verzekeraar failliet gaan, dan geldt geen gegarandeerd vangnet. De begunstigde loopt de kans het lijfrentekapitaal kwijt te raken. Lijfrentespaarrekeningen vallen onder het depositogarantiestelsel (mits binnen de voorwaarden). Op dit moment max €100.000 per spaarder.
Bij de lijfrenteverzekering kunnen verschillende fiscale regimes van toepassing zijn. Bij de bancaire lijfrente is altijd het nieuwe regime van toepassing, zonder overbruggingslijfrente mogelijkheid.

Eerder met pensioen dan AOW leeftijd

  • Alleen lijfrentepolissen die vóór 1 januari 2006 zijn gesloten, kunnen nog worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente. Hierbij is de waarde van de lijfrentepolis per 31 december 2005 bepalend voor het bedrag waarvoor nog een overbruggingslijfrente kan worden afgesloten.
  • Prepensioen mogelijkheid vanuit pensioenfonds
  • Parttime werken
  • Andere optie is je inkomen aanvullen met box 3 vermogen in de jaren voor je AOW leeftijd.
  • Daarnaast kun je je lasten verlagen, zodat er minder inkomen nodig is in de jaren voor je AOW leeftijd.

Let ook op

Over een lijfrente-uitkering moet je belasting betalen, het is uitgesteld inkomen. De uitkering telt dus ook mee voor je toetsinkomen met betrekking toeslagen e.d. 

In onze financiële planningssoftware kunnen we dit allemaal voor u inzichtelijk maken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Neem nu contact met ons op om uw mogelijkheden in beeld te krijgen.


 

Waterdekmos 3 - 2811 GS - Reeuwijk

+31 (0) 182-604603 - info@duurstede.net