user_mobilelogo

Wijziging trouwen in gemeenschap van goederen per 1-1-2018

Huidige wet

De gemeenschap van goederen, zoals wij deze nu kennen. Omvat alle goederen en schulden van echtgenoten bij aanvang van het huwelijk (boedelmenging) én die tijdens het huwelijksgemeenschap zijn verkregen.

Uitzonderingen hierop zijn:

  • erfenissen en schenkingen onder uitsluitingsclausule
  • pensioenrechten die vallen onder de Wet VPS en PW
  • erfrechtelijk vruchtgebruik
  • verknochte goederen en schulden
  • vruchten van goederen die geen onderdeel zijn van de gemeenschap
  • schulden die betrekking hebben op goederen die buiten de gemeenschap vallen.

Nieuwe, beperkte gemeenschap van goederen

Uitgangspunt van de nieuwe, beperkte gemeenschap van goederen is dat alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt verworven in de gemeenschap valt. 

Voor huwelijkse bezittingen en schulden gaan niet meer van rechtswegen door boedelmenging over in de huwelijksgemeenschap. Ook erfenissen en schenkingen, ongeacht een eventuele uitsluitingsclausule, vallen straks van rechtswegen niet meer in de huwelijksgemeenschap.

Gezamenlijk verworven bezittingen en schulden vóór het huwelijk (eenvoudige gemeenschap) worden door het sluiten van het huwelijk in de gemeenschap getrokken (ongeacht de eigendomsverhouding). 

Aandachtspunten

Als gevolg van de nieuwe wetgeving zal er vaker sprake zijn van privévermogens en een gemeenschappelijk vermogen en vermenging hiervan. Met privévermogen bijvoorbeeld een aankoop of aflossing op woning doen. Er ontstaan dan vergoedingsrechten tussen echtgenoten.

Een goede administratie vooraf, wat is van wie, is hierbij belangrijk, anders valt het uiteindelijk toch nog in de gemeenschap. 

Voor bestaande huwelijken verandert er niets.


 

Waterdekmos 3 - 2811 GS - Reeuwijk

+31 (0) 182-604603 - info@duurstede.net