user_mobilelogo

Wat is de kans op arbeidsongeschiktheid vragen veel mensen zich af

In 2016 stroomden 40.000 mensen in de WIA (2015: 35.800). Dat meldt UWV. De stijging van de instroom concentreert zich bij 2 groepen van WIA-verzekerden: werknemers (mensen die gedurende de hele wachttijd voor de WIA in loondienst waren) en WW’ers. In 2016 stroomden bijna 23% meer WW’ers de WIA in dan in 2015.

  • de kans op arbeidsongeschiktheid langer dan 6 maanden gedurende een werkzaam leven bedraagt 35%, voor langer dan 5 jaar bedraagt dit 15%.

Inkomen bij volledig arbeidsongeschikt

Een WIA uitkering bedraagt ongeveer 70% van uw laatste inkomen, gemaximeerd op €36.500 bruto per jaar. Bij duurzaam arbeidsongeschikt bedraagt dit 75% van uw laatste inkomen, max. €39.000 bruto per jaar. 

Ongeveer 70% van de WIA instroom wordt volledig arbeidsongeschikt verklaard, echter niet duurzaam. Deze groep wordt regelmatig herkeurd.

Inkomen bij gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Ongeveer 30% van de WIA instroom is dus gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Meer dan 75% hiervan werkt niet of werk minder dan de vereiste 50% van de restcapaciteit. Het vinden van passend werk blijkt in de praktijk dus erg lastig voor deze groep mensen. Het inkomen valt dan terug naar 28% tot 50.75% van het minimumloon. Dat betekent een resterend bruto jaarinkomen tussen €5.460 en €9.850.

Het is dus heel belangrijk om in beeld te krijgen wat er jaarlijks minimaal aan Netto Besteedbaar Inkomen (NBI) nodig is voor de vaste lasten en uw persoonlijke wensen. Vraag ook eens bij de werkgever na welke aanvullende voorzieningen zij hebben getroffen voor de werknemers bij arbeidsongeschiktheid. Ik heb hier standaardbrieven voor om dit bij de werkgever op te vragen. 

Bovenstaande onderdelen zetten wij graag in een financieel overzicht zodat je inzicht krijgt in je totale financiële plaatje bij arbeidsongeschiktheid. 

 


 

Waterdekmos 3 - 2811 GS - Reeuwijk

+31 (0) 182-604603 - info@duurstede.net